Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

    

Bli medlem i Norske Akevitters Venner

Navn:  


Postadresse:  


Postnummer og sted:  


Epost:


Telefonnummer:  


Evt. hustandsmedlem:


Ønsket region:


(Postnummer styrer tilhørighet ved tomt felt.)

Melding:
NAVs sekretariat drives på deltid, og det kan ta inntil fire-seks uker før medlemspapirer kommer i postkassa - i travle perioder litt lenger...

VIKTIG INFORMASJON som du bør lese:

Nye medlemmer oppgir navn, postadresse med postnummer (NB! Husk at postboksadresser gjerne har «avvikende postnummer»), e-postadresse (svært viktig!) samt mobiltelefon* og/eller telefonnummer. Medlemskapet koster NOK 300 per år for hovedmedlem, NOK 150 for husstandsmedlem og NOK 150 for studentmedlem. Ved innmelding etter 1. oktober gjelder medlemskapet ut året samt neste kalenderår.
Medlemskapet faktureres.
Send derfor IKKE forskuddsbetaling!

Husk korrekt postadresse. Posten Norge returnerer til avsender ved det minste avvik...

Når to fra samme husstand melder seg inn, vil den som står først bli registrert som hovedmedlem.
Du velger region i rullegardinmenyen. Regionene står listet under fylket de tilhører. 
MERK:
Medlemskapet løper til det sies opp. Purringer sendes automatisk og ikke betalt kontingent resulterer i purring - ikke sletting.
Har du vært medlem tidligere?
Skriv dette i meldingsfeltet, men oppgi for sikkerhets skyld alle data slik at vi får oppdatert registeret.

Du er medlem og vil registrere husstandsmedlem:
Dette må du opplyse om i meldingsfeltet. Ellers risikerer du en ekstra faktura på hovedmedlemskap. 

Dersom medlemskapet er en gave:
* Ønsket dato for oversendelse av medlemskonvolutt oppgis, og ta ikke sjansen på at bestillingen kan ordnes over natta.
* Skriv fullstendig navn, adresse og e-post på giveren (fakturamottaker) i meldingsfeltet. Oppgi frist for mottak - og merk meldingen øverst på denne siden om leveringstider.
* Konvolutt med  medlemskort, jakkenål, blad og faktura sendes i utgangspunktet til giveren om ikke annet er avtalt.
* Faktura for år 2 sendes det nye medlemmet om ikke annet er avtalt. Husk å fortelle om reglene for eventuell oppsigelse.

Til den som verver:
Husk at nyvervede medlemmer skal forespørres før de meldes inn.
Den som verver nye medlemmer må oppgi sitt eget medlemsnummer i meldingsfeltet! Dersom ikke medlemsnummer oppgis, blir dessverre ikke ververen registrert. Oppgi også hvilken region det nye medlemmet skal tilhøre.

Vennlig hilsen
 
Norske Akevitters Venner
Boks 119 Manglerud
0612 Oslo
 post@norsk-akevitt.org
Tlf: 23 15 85 00

Kontortid: 09.00-16.00
Org.nr. 987 244 283

Om medlemskapet
* Medlemskap i NAV tilbys kun enkeltpersoner over 20 år.
* Medlemskontingenten for hovedmedlem er for tiden NOK 300 per kalenderår. Kontigent for samboere/ektefeller er NOK 150 per kalenderår. Studentmedlemskap tilbys til personer i aldersgruppen 20 til 30 år. Kontingenen er NOK 150 per år og medlemsbladet oversendes digitalt. 
* Medlemmer i NAV vil motta medlemskort og medlemspin. Videre tilbyr NAV relevant informasjon om norsk akevitt, blant annet gjennom et eget medlemsblad, AquaVIT. Medlemsbladet kommer med fire utgaver i året.
* NAV står også for arrangementer der medlemmene inviteres til å delta.
* Medlemskapet løper til det sies opp per telefon, brev eller e-post og avsluttes IKKE automatisk ved manglende kontingentinnbetaling.
* Mobiltelefonnummer benyttes fortrinnsvis til sporing når post kommer i retur og vi mangler ny adresse.
* NAV selger ikke adresseregistre. I gitte tilfeller sendes det ut informasjon for samarbeidspartnere, men da via tredjepart (adresseringsfirma).