Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Opphavsrett

Alle bilder og tekster som er publisert på nettsidene til Norske Akevitters Venner (NAV) er opphavsrettslig beskyttet. Der fotograf og forfatter er oppgitt, ligger opphavsretten hos disse. Der fotograf og forfatter ikke er oppgitt, ligger opphavsretten hos Norske Akevitters Venner eller hos den som har gitt NAV tillatelse til publisering. All videre bruk av stoff fra NAVs nettsider skal godkjennes av Norske Akevitters Venner.

Det gis tillatelse til å publisere overskrifter og ingresser på andre hjemmesider med link til www.norsk-akevitt.org for visning av brødtekst og bilder.
 
All annen bruk skal avklares med Norske Akevitters Venner per e-post til post@norsk-akevitt.org eller på telefon 23 15 85 02.