Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Vellykket informasjonsmøte

10. mars 2017 inviterte Norske Akevitters Venner til informasjonsmøte og akevittsmaking på Furuheim grendehus i Skien. Initiativtagere og arrangementskomité bestående av Øivind Bergene (regionkontakt NAV sentralt), Terje Michelsen og Egil Kongsbakk, hadde store forventninger om å kunne starte en egen region av venneforeningen i Grenlandsområdet - noe som ventelig skjer på et bebudet stiftelsesmøte fredag 12. mai.

Tekst: Inger Marie Kongsbakk

33 spente og forventningsfulle fremmøtte fikk en spesiallaget velkomstdrikk og ble ønsket varmt velkommen til Furuheim av Terje Michelsen, som sammen med sin familie hadde lagt alt til rette for en spennende kveld i hyggelige omgivelser. Elisabeth Gjestland, styremedlem i NAV sentralt, hilste forsamlingen fra NAV og ønsket velkommen til orienteringsmøte. Hun presiserte at formålet med møtet var å vinne flere venner til foreningen og opprette region i disse nye venners nærområde, i dette tilfelle region Grenland.
   Dette formålet finner vi også omtalt i NAVs vedtekter, art. 2, andre del: « NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterligere befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur samt hindre ukulturell omgang med samme.»
   Øivind Bergene, sentralstyremedlem/regionkontakt Vestfold/president i NAV Lågendalen, innledet om Norske Akevitters Venner generelt, før Halvor Heuch holdt et engasjert foredrag om de norske akevittene fra A til Å ispedd gode, selvopplevde mathistorier.
   Forsamlingen fikk mange gode tips om hvilke retter som passer til hvilken akevitt, og ble oppmuntret til å utfordre sitt smaksregister. Alle initiativtakerne understreket flere ganger at Norske Akevitters Venner (NAV) er en kulturorganisasjon som skal utvikle kunnskapen om de norske akevittene, skape synergi mellom norsk mat og akevitt, og ikke minst øke antallet gode møter rundt bordet. Og for å illustrere nettopp dette, var det både prøvesmaking, spekemat og allsang.
   Interessen for opprettelse av NAV region Grenland var stor og Egil Kongsbakk ble av NAV sentralt utpekt til president. Han fikk i oppdrag å danne et interimsstyre og følgende personer sa seg villige til å bli med i interimsstyret:

President: Egil Kongsbakk
Styremedlemmer: Terje Mickelsen, Henrik Inderøy, Fred Skarpodde, Tor Erling Mæhle, John Larsen, Inger Marie Kongsbakk og Kjell Ivar Brynsrud.

Styret vil konstituere seg selv i første styremøte, og den nyvalgte interimpresidenten takket for tilliten. På regionens vegne er han optimist og satser på et stiftelsesmøte for NAV Grenland allerede før sommeren. tilbake