Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Akevittinget 2012

Akevittinget 2012 arrangeres 29. lørdag september på Atlungstad brenneri i Stange kommune sør for Hamar. Jf. NAVs vedtekter skal representantene på Akevittinget pekes ut av den enkelte region, men det er også en kvote for vanlige medlemmer. Frist for påmelding er 1. august 2012.


I NAVs vedtekter, artikkel 7, står det som følger:
Artikkel 7. Akevittinget
Minst annethvert år innkaller Presidentskapet valgte representanter fra regionene til Akevitting, for valg av Presidentskap og valgkomité, behandling av årsmelding og regnskap samt drøfting av Presidentskapets planer for den kommende periode. Regionene har rett til å møte med 2 representanter pluss 1 representant for hvert påbegynte 200 medlemmer over 200. Presidentskapets medlemmer er også medlemmer i Akevittinget. Akevittinget foretar sine valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, bortsett fra hvor statuttene bestemmer noe annet.

Påmeldingsskjema finner du her.

Velkommen til Akevitting på Atlungstad Brenneri
Norske Akevitters Venner (NAV) inviterer til Akevitting på Atlungstad Brenneri i Stange lørdag 29. september 2012.
   Vi håper alle våre regioner blir representert på dette viktige møte som skal stake ut kursen for NAV i de nærmeste to år. Atlungstad Brenneri ligger ca 5 km sør for Hamar i Stange vestbygd. Vi tilbyr overnatting på Staur Gård i Stange som ligger 5 km fra Atlungstad.

Hvordan kommer du til Atlungstad
For de som kommer med egen bil viser vedlagte kartskisse hvordan du kommer fram til Atlungstad og Staur Gård. For de som kommer med fly til Gardermoen går det tog fra flyplassen til Stange eller Hamar 5 minutter over hver time. Du kan da gå av på Stange eller Hamar stasjon der vi vil organisere transport videre til Staur og Atlungstad. Vi regner med at de fleste kommer på lørdag og overnatter til søndag. Vi kan også ordne med overnatting fra fredag på Staur Gård.

Hvordan dekkes kostnadene?
NAV vil gi et reisetilskudd og dekke opphold for en delegat fra hver region. Regioner som har rett til å møte med mer enn en delegat, må dekke reise- og oppholdsutgiftene for disse delegatene selv. For de som ønsker å ha med ledsager, vil de ekstra utgifter som overnatting og opphold medfører dekkes av den enkelte. Vi har avtalt overnatting med frokost på Staur gård med NOK 1400 per natt på dobbeltrom og NOK 850 på enkeltrom. Ledsagere vil kunne delta på hele arrangementet. Vi vil organisere transport mellom Staur og Atlungstad etter behov.

Deltakelse fra medlemmer av NAV og gjester
Til Akevittinget vil valgkomiteens medlemmer, våre æresmedlemmer, våre sponsorer, ordføreren i Stange kommune, styret i Atlungstad Brenneri, styreleder i Atlungstad Brenneris Venner og Norges Kulturvernforbund bli invitert.
   Akevittinget vil være åpent også for ordinære medlemmer av NAV som ikke er utsendinger fra regionene. Lokalene på Atlungstad Brenneri har begrenset kapasitet og det må derfor settes en begrensning på det samlete deltakerantall. Vi ber derfor om at regionene og enkeltmedlemmer melder seg på til Akevittinget innen 1. august 2012. Påmelding gjøres ved utfylling av egen påmeldingsblankett (klikk her).

Program for Akevittinget
Lørdag 29. september
Følgende program er fastsatt for Akevittinget (med forbehold om endringer)
Kl 9.00-10.45 Innsjekking på Staur Gård
10.45 Avreise til Atlungstad Brenneri
11.00 Omvisning på Atlungstad Brenneri
12.00 Enkel lunsj i Brennerikjelleren på Atlungstad Brenneri
13.30 Akevittinget
   1. Konstituering av Akevittinget
   2. Fagseminar om utviklingen av Atlungstad Brenneri
   3. Akevittingets forhandlinger ( se nedenfor)
18.00 Akevittinget avsluttes
18.15 Ankomst Staur Gård
19.45 Avreise Staur Gård
20.00 Festmiddag (buffetmiddag) i Brennerikjelleren på Atlungstad Brenneri
23.01 Festmiddagen avsluttes
23.15. Ankomst Staur Gård

Søndag 30. september
Kl 8.30-10.00 Frokost på Staur Gård
Kl 10.00 Omvisning på Staur
Kl 11.30 Avreise fra Staur Gård

Dagsorden for Akevittinget
1 Velkommen
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av ordstyrer og to til å undertegne protokollen
4 Valg av referent
5 Årsberetning 2011 og drøfting av NAVs virksomhet i de nærmeste år
6 Årsregnskap 2011 og revisors beretning
7 Valg av presidentskap og valgkomité
8 Uttalelser fra Akevittinget


 tilbake

Kart som viser beliggenheten til Atlungstad og Staur.Fra et tidligere Akevitting.