Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Økt norsk eierskap i Arcus

De to norske selskapene Canica AS - eid av Stein Erik Hagen, og Sundt AS - eid av rederarvingene Helene og Christian Sundt, har kjøpt ut svenske Ratos som til nå har sittet på en eierandel på 23,6 prosent i vin- og brennevinsprodusenten Arcus. Etter transaksjonen eier Hagen/Canica 33,3 prosent av Arcus.


Arcus ASA gikk på børs på slutten av 2016 og siden den gang har selskapet litt etter litt fått nye eiere. Tidligere hadde det svenske inversteringsselskapet Ratos i overkant av 80 prosent av aksjene. Nå er selskapet helt ute - og har gjennom langsiktig satsing på Arcus gjennom langt flere år enn et investeringsfond-eierskap skulle tilsi, tjent nærmere halvannen milliard kroner på investeringen.

Nasjonalskatt til utlandet
Det var flere som fryktet at utenlandske interesser skulle kjøpe opp produksjonesdelen av Vinmonopolet da denne ble spilttet ut til Arcus og staten ønsket å selge eierskapet til private aktører. Arcus ble delprivatisert i 2000 og resten av de statlige aksjene ble solgt i 2003. En del private investorer og grupperinger i Norge (samt Danmark) dannet Sucra (Arcus baklengs...) og kjøpte aksjepostene i 2001 og 2003. Sommeren 2005 solgte Sucra seg ut og svenske Ratos overtok eierskapet som også omfattet rundt en tredjedel av aksjene i cognachuset Braastad (Tiffon).

Hjem igjen
Med børsnoteringen på slutten av 2016 og den siste aksjetransaksjonen er Arcus godt forankret i hjemlig farvann. Blant andre norske storeiere finner vi skipsreder John Fredriksen og HOFF SA, sistnevnte med i underkant av ti prosent.. tilbake