Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Ti-årsjubileum for akevittvenner i Asker og Bærum

Nylig feiret 70 medlemmer i Norske Akevitters Venner Region Asker og Bærum foreningens 10-års jubiléum. Begivenheten ble markert med et vellykket rakfisklag i lokalene til Asker Museum, der nyvalgt president i Norske Akevitters Venner, Atle Minothi fra Bærum, var gjest.

Den lokale regionforeningen for Asker og Bærum ble etablert 5. september 2006. De første årene var aktiviteten noe vekslende, men i 2012 ble regionforeningen reorganisert og valgte et nytt presidentskap, med Asker-mannen Hans Ellef Wettre som President. Siden da har foreningen gjennomført tre arrangementer i året, årsmøte, sommertreff og førjulsmiddag. Årsmøtet har vært lagt til steder som Arcus, Aass Bryggeri og Egge gård. Sommertreffet har vekslet mellom lokaler på Søndre Vettre gård og utfartsstedet Nygård i Bærumsmarka. Førjulsmiddagene startet på Tveiter gård, men ble i fjor flyttet til Asker museum. Foreningen har i jubileumsåret rundt 220 medlemmer.

Rakfiskmiddagen på Asker museum ble gjennomført på dugnadsbasis med god innsats av medlemmer fra Presidentskapet og andre frivillige. Det var en stor utfordring å skjære opp rakfisk, koke poteter samt sørge for diverse tilbehør til en rekordoppslutning på 70 personer. Alle som deltok, kan være fornøyde med innsatsen! Arrangemenet må betegnes som meget vellykket. tilbake

Norske Akevitters Venners lokale forening feiret sitt ti-årsjubileum med nyvalgt NAV-president Atle Minothi (t. v.) som gjest, her sammen med den lokale presidenten, Hans Ellef Wettre.