Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøte og medlemsmøte i NAV Region Asker & Bærum

Tirsdag 6. mars kl. 18.00 innkalles det til årsmøte og medlemsmøte i NAV Asker & Bærum i lokalene til Wilh. Wilhelmsen ASA, Strandveien 20, Lysaker. På programmet står blant annet valg av nytt styre.


Program:
18:00 Årsmøte med orientering om hva som har/ikke har skjedd siden årsmøtet 2008, samt valg
Saksliste:
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteledelse og to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Orientering om virksomheten siden årsmøtet 2008
5. Økonomisk status
6. Valg (se under)

Til punkt 4 og 6 på saklisten
Det ble avholdt årsmøte og medlemsmøte i NAV Region Asker & Bærum 13. oktober 2008. Her ble det gjennomført valg og fastsatt vedtekter for foreningen. Etter den tid har det skjedd svært lite, i hovedsak på grunn av sykdom i presidentskapet. I juni 2011 ble det sendt en henvendelse til alle medlemmer som har e-post, med spørsmål om noen kunne tenke seg å være med på å få regionforeningen i gang igjen. Dette resulterte i en gruppe som møttes i januar 2011, under ledelse av Hans Ellef Wettre. Gruppen består av: Hans Ellef Wettre, Egil Hovland, Jon S. Rønne, Arve Røys Stranden, Gunnar Dolva, Ragnar Haugnes og Karl Jørgen Gurandsrud. Gruppen ble enig om å innkalle til årsmøte og medlemsmøte i NAV A&B. Hans Ellef Wettre stiller som kandidat til vervet som President. De øvrige stiller som kandidater til presidentskapet.

18:30 Medlemsmøte med foredrag ved Hans Chr. Bangsmoen, samt påfølgende bespisning (skipskost pluss egnet drikke)
21:00 Avrunding og vel hjem

Påmelding:
Bindende påmelding til medlemsmøtet skjer ved innbetaling av 150 kr/deltager til konto 1602 49 30576 innen 28. februar og samtidig melding til e-post asker-baerum@norsk-akevitt.org 

Deltagerantallet på medlemsmøtet er begrenset, etter prinsippet «først til mølla osv.» På innbetalingen og meldingen må det angis navn på den/de påmeldte, slik at vi vet hvem som har betalt.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppen for reorganisering av NAV Region Asker & Bærum
Karl Jørgen Gurandsrud

Reisetips:
NSB, T-bane eller buss til Lysaker, derfra kort gangavstand til Strandveien 20.


 tilbake

Ny giv i NAV Asker & Bærum: Fra venstre Egil Hovland, Hans Ellef Wettre, Gunnar Dolva, Karl Jørgen Gurandsrud og Arve Røys Stranden.