Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

060527: Vellykket Akevitting på Hamar

NAVs første Akevitting ble arrangert 27. mai i Kapitelsalen i Glasskatedralen på Domkirkeodden, Hamar. Mens den opprinnelige domkirken sto ble også de viktige møtene holdt i Kapitelsalen.

Tekst og bilder: Lars Ole Ørjasæter
 
Et 50-talls medlemmer hadde meldt sin deltakelse og de ble ønsket velkommen av prelat i NAVs Presidentskap Per Harald Grue. Han slo blant annet fast at Norske Akevitters Venner representerer noe av tyngden i norsk kulturpolitikk.
 
Etter velkomstordene var det direktør Steinar Bjerkestrand ved Hedmarksmuseet sin tur. Han innledet med Domkirkeoddens historie og fortalte videre om museet generelt. Bjerkestrand kunne også avlive en gammel akevittmyte: Den som fortsatt lever i den villfarelse av Gammel Opland kun refererer seg til Oppland fylke, må dessverre skuffes. Oplandene var i sin tid benevnelsen på landsdelen som nå i hovedsak utgjøres av Hedmark og Oppland fylker. Derfor er nok gammel Opland like mye hedemarking som opplending.
 
Til dagsordenen
Så ble møtet satt og Ingvar Hage ble valgt til møteleder. Under første punkt vedrørende innkallingen sa Hage at denne var forhåndsmeldt i AquaVIT 1-2006, lagt ut på NAVs hjemmesider, samt sendt via e-post til alle medlemmer med oppgitt e-postadresse. Innkallingen sto også i AquaVIT 2-2006. Bladet kom imidlertid ut sterkt forsinket på grunn av flere fridager i mai og innlegg av medlemskort. Dette ble beklaget fra NAVs side.
 
Et medlem kommenterte at NAVs vedtekter ikke lå på hjemmesiden i fullstendig utgave. Han etterlyste også prosedyre for innsending av saker til behandling i Akevittinget.
 
President Anne-Lise Mellbye la deretter fram årsberetningen etter en kort innledning om NAVs historie.
 
Et medlem anmodet om at regnskapet enten kommer på trykk i AquaVIT eller legges ut på nettet. Presidenten kommenterte at regnskapet ikke forutsettes behandlet av Akevittinget, men at det legges fram for Akevittrådet; Presidentskap og lederne av regionavdelingene. Årsberetningen ble så godkjent med mindre merknader.
 
Neste punkt var Strateginotat for 2006-2008. Planen ble lagt fram av presidenten og det kom mange konstruktive innspill fra salen både om hva som bør legges ut på NAVs hjemmeside, om en kan påvirke Arcus til å tappe juleakevitten på flasker med samleverdi og om framtidige arrangementer i NAV-regi. Strateginotatet ble så tatt til etterretning.
 
Valg av nytt Presidentskap
NAVs valgkomité som hadde bestått av Odd Kjell Skjegstad, Britt Kåsin og Jon A. Rostad hadde hatt en relativt grei oppgave med å sette sammen forslag til nytt Presidentskap. Jon A. Rostad refererte valgkomiteens innstilling og valget ga følgende resultat:
 
Presidentskap:
Anne-Lise Mellbye gjenvalg for 2 år
Hans Christian Bangsmoen gjenvalg for 2 år
Ingvar Hage gjenvalg for 4 år
Unn Karin Olsen gjenvalg for 2 år
Bengt Wilson gjenvalg for 2 år
Per Harald Grue gjenvalg for 4 år
Olav Lie-Nilsen ny for 2 år
 
Under et særskilt valg ble Anne-Lise Mellbye gjenvalgt som President for to år.
 
Varamedlemmer:
Anders Haugum ny for 2 år
Kari Raunedokken ny for 2 år
Knut Norland ny for 2 år
 
Valgkomiteen må ha gjort et utmerket arbeid. I alle fall uteble benkeforslagne og alle valg var enstemmige ved akklamasjon. Deretter la Ingvar Hage fram Presidentskapets forslag til ny valgkomité og følgende ble valgt:
Odd Kjell Skjegstad gjenvalg for 2 år
Britt Kåsin gjenvalg for 2 år
Jon A. Rostad gjenvalg for 2 år
 
Det første ordinære Akevittinget ble så hevet og «Eske Bille» i Tryggve Fetts skikkelse avsluttet Tinget. Akevittinget ble etterfulgt av omvisning på museet og i urtehagen. I borggården ble det servert potetsuppe og Eske Bille-dram – sistnevnte spesialkomponert for anledningen.
 
Bildene:
Akevitting i høytidelige omgivelser.
Eske Bille i Tryggve Fetts skikkelse.
Stor interesse for skikkelig verktøy...


 tilbake