Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

2002: Akevittest på Steinvikholmen

På sensommeren avviklet Norske Akevitters Venner i Trøndelag medlemsmøte på Steinvikholm slott. Steinvikholmen har en spesiell plass i den norske akevitthistorien, og det var derfor høyst naturlig at akevittvennene smakte på den lokale Steinvikholm-akevitten nettopp her. Akevitten ble lansert i 1999 og er blant annet krydret med lokalt produsert malt.

Tekst: Anders Haugum, Karl Jørgen Gurandsrud og Lars Ole Ørjasæter
Foto: Frank Cadamarteri, Trønderavisa og Karl Jørgen Gurandsrud
 
Steinvikholm Aqua Vite fikk god omtale, og kjennere uttalte at den egner seg minst like godt som avec som til mat. Akevitten er smaksatt med malt fra hjemmebryggere i Hognesaunet Såinnhuslag i Stjørdal. De brygger sitt øl på samme måte som middelalderens bryggere.
 
Det var Inger Rian, konsulent for «Møtested Stjørdal», som hadde ideen til akevitten. Stjørdal Næringsforum ble med og garanterte et salg på 2.200 flasker overfor Arcus. Dermed ble produksjonen satt i gang – først som et prøveparti på 200 flasker – deretter 2.000 til.
 
På etiketten bak på flasken fortelles det om lensherren til Bergenshus, dansken Eske Bille, som sendte en pakke til erkebiskop Olav Engel-brektsson på Steinvikholm slott i Stjørdal. Innholdet var «nogit Watn som kallis aqua vite och hielper samme watn for alle haande kranckdom som ith menneske kandt haffue indvortess». I dag er dessverre er alt utsolgt, og mens Steinvikholm Aqua Vite var i salg, var det bare Vinmonopolet i Stjørdal og i Byhaven i Trondheim som hadde den i hyllene.
 
– Vi har en helt klar intensjon om å få produsert mer, og ambisjonen er å få akevitten inn på bestillingslista hos Vinmonopolet. Etter at prøvepartiet ble utsolgt, har det kommet hele 200-300 forespørsler fra hele landet, forteller Torstein Mørseth, som er daglig leder i Stjørdal Næringsforum.
 
Steinvikholm slott
Steinvikholm slott ble bygd rundt 1525–1530 og ble forlatt allerede i 1575. Byggherren var Olav Engelbrektsson, den siste norske erkebiskopen som også var lensherre og leder for riksrådet. Slottet er bygd som et firefløyet anlegg for et forsvar basert på kruttvåpen, med to flankerende forsvarstårn. Tårnene har primært vært forsvarstårn, men det store tårnet har i tillegg vært brukt til oppbevaring av verdisaker. Det er dokumentert at opptil 250 soldater hadde tilhold ved slottet i 1536–37, men det er usikkert hvor mange av disse som bodde på slottet.
 
Olav Engelbrektsson forskanset seg på Steinvikholm under reformasjonen. Han hadde da med seg Olavs-skrinet – kisten med Olav den helliges legeme. Erke-biskopen flyktet fra landet i 1537. Dermed var katolisismen – og med den middelalderen – slutt i Norge. Mer nøyaktig kan man anta at dette skjedde 14. april som ifølge tradisjonen var flyttedag for husmenn og andre som leide hus hos bøndene. Det er naturlig å tro at Engelbrektsson dro ut med sine skip om morgenen, og at han var ute i internasjonalt farvann cirka klokken 13.00. Dermed kan man si at middelalderen var over i Norge 14. april 1537 klokken 13.00.
 
I de senere årene er borgen restaurert, og det har vært oppført en lokal opera der om sommeren.
 
Bildene:
Bør ha livets rett: Panelet konkluderte at Steinvikholm Aqua Vite har sin plass i akevittmarkedet. Fra venstre Arnt Steinvik, Elisabeth Okkenhaug, Johan Arnt Elverum og Anders Haugum.
 
Steinvikholm slott.


 tilbake