Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøte og årsfest - og nye æresmedlemmer

16. mars 2013 avholdt Oplandske Akevittvenner årsmøte og årsfest på Gamletorvet Spiseri. Valgkomiteens innstilling sørget for at hele det gamle styret blir sittende! Årsmelding bar sterkt preg av referat fra jubileumsårets alle arrangementer, og vi takker for god deltakelse på alle arrangementer i 2012.


Oplandske Akevittvenner telte ved utgangen av 2012; 571 medlemmer, derav 397 hovedmedlemmer og 174 husstandsmedlemmer. Fordelingen er Gjøvik 218, Vestre Toten 78, Kolbu 12, Østre Toten 93, Valdres 23, Hadeland 47, Snertingdal 4, Biri 20, Dokka-Hov-Fall 24, Jevnaker etc. 11, Gudbrandsdal-Hedmark-Oslo-Sokna etc 41.
   Medlemstallet i Oplandske gikk litt ned i 2012 og dette skyldes at det i Oppland ble etablert to nye regionforeninger, NAV Ottadalen og NAV Lillehammer som fikk noen av våre medlemmer. Det betyr ikke at de kapper land, men gir oss flere muligheter til å delta på akevittreff i Oppland.

Vervekampanjen i NAV fortsetter
Vi vil gjerne ha med oss flere medlemmer både i Oplandske og NAV. Det oppfordres til å verve akevittelskere! Husk det deles ut tre vervepremier til de regioner som verver flest. Ta kontakt med oss. Vi har fine visittkort og trykt program som kan deles ut. Les mer på hjemmesiden http://www.norske-akevitt.org Husk NAVs mål er å gå forbi venstre i medlemstall innen 2014. Vi er på god vei og teller nå over 7000 medlemmer.

Årsfesten
Måltidet startet med akevittsmaking. Marit S. Olerud gjorde oss godt kjent med to svært forskjellige akevitter, Lysholm Bacalao Aquavit og Gilde Dill Aquavit. To helt forskjellige akevitter som lett kan skilles fra hverandre, men som begge passer til mat som på en eller annen måte er svømmedyktig slik som kveldens klippfiskanretning.
   Til hovedrettens utsøkte kjøtt av NRF, falt valget på verdens beste akevitt, selvfølgelig Gammel Opland! Kveldens dessert sagokrem falt svært godt i smak sammen med gode historier og en blanding av Løitens Aquavit Likør og Lysholm Linje. Det ble en trivelig kveld med ekstra god mat og drikke, sang og gode historier.

Nye æresmedlemmer
Denne kvelden ble det utnevnt to nye æresmedlemmer i Oplandske Akevittvenner Æresmedlemmene ble utnevnt med et enstemmig presidentskap! Vårt nye æresmedlem Bjørn Iversen fikk utmerkelsen etter lang fartstid i NAV. Han har spilt en sentral og aktiv rolle i foreningen både nasjonalt og lokalt i Oppland. Æresmedlemmet har vært en gylden eminense i NAV uten og vært med i de styrende organer. Æresmedlemmet har gjort en uvurderlig innsats for norsk mat- og drikkekultur i mange fora innenfor landbruksorganisasjonene.
   Æresmedlemmet har vært et svært viktig trekkplaster ved våre arrangementer- og har gledet vår forening i mer enn ti år med sine litterære årer. Utallige ganger har vi kost oss over hans treffende replikker og dagsaktuelle kommentarer i hans årlige prologer på våre lutefiskmiddager. Vi påskjønner vår alles Bjørn «Bjørnstjerne» Iversen for hans litterære innsats i Oplandske Akevittvenner. Som bevis på dette fikk han overrakt portrett av seg selv tegnet av Herb.
    Vårt nye æresmedlem Bjørn Tellum fikk utmerkelsen for lang og trofast fartstid i Oplandske Akevittvenner. Ingen har tjenestegjort lengre i presidentskapet enn han. Æresmedlemmet har bakgrunn i brenneri- og finansbransjen. Og har styrt økonomien i Oplandske med sikker hånd. Begrunnelsen for æresmedlemskapet ligger i hans langvarige innsats for våre arrangementer som stifter, kjøgemester og trekkspill akompanjør. Vi utnevner med stor glede Bjørn «Lillebjørn» Tellum til æresmedlem og som bevis fikk han også overrakt portrett av seg selv tegnet av Herb.
    Oplandske Akevittvenner har nå fire æresmedlemmer; Ingvar Hage, Arne Johansen, Bjørn Iversen og Bjørn Tellum.


 tilbake

Æresmedlem Bjørn «Lillebjørn» Tellum sammen med president Anne Margrete Rødevand.Æresmedlem Bjørn «Bjørnstjerne» Iversen sammen med president Anne Margrete Rødevand.God stemning rundt bordet.Styret ble sittende: Fra venstre: Lars-Roar Holte, Kai Ulven, Else Haugen, Anne Margrete Rødevand, Marit S. Olerud og Bjørn Tellum.Kokken på Gamletorvet Spiseri slumper ikke...