Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

NAV Lillehammer - region nummer tre i Oppland

Etter til dels lang og iherdig innsats av flere ildsjeler og venner av Norsk Fatmodnet Akevitt, så ble det invitert til møte fredag 5.oktober 2012 der blant andre presidenten i Norske Akevitters Venner, Per Harald Grue, var til stede. Vi var flere fra Lillehammer-området som var til stede og hørte Presidentens entusiastiske og inspirerende innlegg om Kulturbæreren Norsk Fatmodnet Akevitt.


Flere av oss lot oss inspirere til å rydde plass i våre travle liv for å melde oss til tjeneste for akevitten: Det var ikke noe stort problem å motivere et tilstrekkelig antall ildsjeler til å delta i det videre arbeidet for Akevittens sak!
    I stor grad takket være en lokal ildsjel, Wiggo Slåttsveen, som tok ansvaret som «fødselshjelper», så ble det avholdt stiftelsesmøte og derpå følgende styremøte. Hovedsakene var selvfølgelig å finne et passende navn og å konstituere styret.
    Ingen av delene var vanskelige: Først konstituerte styret seg selv. Sammensetningen ble som følger:
Arild Tandberg - President
Knut Arne Sanden - Visepresident
Wiggo Slåttsveen - Skattmester og Prelat
Bjørn Gjerlaug - Skriver
Merete Wiik - Skriver
Anne Siri Rønning Bakkeberg - Historiker
Marius Gaaserud - Smaker og forvalter av matkultur
Roland Sels-Agertsen - Seremonimester g Skåleansvarlig

Etter en kort diskusjon der hovedargumentet «Det enkleste er ofte det beste» fikk avgjørende betydning, vedtok styret at navnet på vår lokalavdeling skal være NAV Lillehammer Heri kan opptas personer som er bosatt i lillehammer, Gausdal, Øyer, Nordre Ringsaker (Brøttum) og et mer eller mindre fleksibelt område av Biri som ligger mellom Gjøvik, som har sin region fra før, og den nå nystiftede avdeling i Lillehammer. Personer som bor i Biri og nordre del av Ringsaker, må kunne stå fritt i selv å velge hvilken lokalavdeling de ønsker å være medlemmer av: NAV Oppland med base på Gjøvik, NAV Hedmark eller Lillehammer. For personer bosatt i Midt-Gudbrandsdal gjelder at de kan velge Ottadalen eller Lillehammer som sin «moderforening».
    I henhold til NAVs sentrale vedtekter som blant annet sier at en viktig oppgave for NAV er å fremme lokale mattradisjoner og kunnskap om og bruk av Norsk Fatmodnet Akevitt på en kulturell måte, vil en av hovedoppgavene for NAV Lillehammer den første tiden være å bistå Lillehammer Bryggeri med å bli et autorisert serveringssted for Norsk Fatmodnet Akevitt. Det vil først og fremst dreie seg om å avvikle kurs for de ansatte. Til disse kursene vil vi også invitere andre som har interesse for akevitt.
    I skrivende stund, primo februar 2013, har NAV Lillehammer avholdt ytterligere ett styremøte der det ble lagt mer detaljerte planer for arbeidet fremover. I tillegg til samarbeidet med Lillehammer Bryggeri, planlegges arrangementer i løpet av året, særlig i forbindelse med Oktoberfesten i regi av Lillehammer Bryggeri som etter hvert er blitt en årlig tradisjon og et stort arrangement.
   I tillegg til samarbeid med bryggeriet, planlegges lokal matmesse med Gudbrandsdalsmat, lokale småskala matprodusenter som produserer førsteklasses mat med røtter mye eldre enn akevittens! NAV Lillehammer vil også samarbeide med de andre regionene i området: Ottadalen, Oppland og Hedmark.
   Ved første anledning vil Styret foreta en studietur til Atlungstad Brenneri. NAV Lillehammer vil promotere salg av aksjer i brenneriet via Atlungstad Brenneris Venner. Vi i styret ser frem til det videre arbeidet. Vi er stolte av å være en liten brikke i det store puslespillet som til sammen utgjør en viktig faktor for å fremme riktig bruk av Norsk Fatmodnet Akevitt, produkter som er fullt på høyde med andre verdenskjente brenneviner: Skotsk whisky og konjakk, for å nevne de to mest nærliggende produkter for oss nordmenn.

Lillehammer, mai 2013
Arild Tandberg
president


 tilbake