Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Reagerer på artikkel i Vinbladet

Også regionene i Norske Akevitter Venner reagerer på det som kommer fram i Vinbladet, utgave 6-2012.


Molde, 8. nov. 2012

Til
Norske Akevitters Venner
Boks 119 Manglerud
0612 Oslo

VINMONOPOLET OG NORSK AKEVITT – Vinbladet nr. 6/2012

Det vises til e-post med kopi av brev til Vinmonopolets adm. direktør. NAV Romsdal slutter seg fullt ut til de synspunkter NAV sentralt gir uttrykk for. Foreningen har følgende kommentar til saken:

Som det framgår, har ansvarlig ledelse i Vinmonopolet ikke en gang kommentert – og langt mindre beklaget – uttalelsene i bladet, samtidig som disse blir gjentatt av rådgiveren i samme arrogante og nedlatende tone. Det forteller at vedkommende etter all sannsynlighet må føle seg trygg på å ha støtte for sitt syn oppover i systemet. Det er dette som gjør saken så alvorlig – et statseid monopolselskap kan etter dette ikke dekke seg bak «personlige ytringer» fra en ansatt, men må ta ansvar for at de framstår som bedriftens offisielle holdning på området, noe vi så langt ikke har sett tegn til fra ledelsen. Slik saken står, er det derfor grunn til å frykte at det er begrenset hva som kan oppnås gjennom å henvende seg til administrasjonen (noe som selvsagt er korrekt tjenesteveg i første omgang). Alvorlighetsgraden tilsier uansett at den bør behandles i styret.

Myndighetene har fastsatt forskrift som beskytter betegnelsen «Norsk akevitt» og har fått dette godkjent i EU-systemet. Her er fatlagring et helt sentralt kriterium. Uttalelsene i Vinbladet er derfor også en klar obstruksjon i forhold til offisiell norsk landbruks- og næringsmiddelpolitikk. På denne bakgrunn bør saken tas opp med Landbruks- og matdepartementet, med sikte på en reaksjon overfor bedriften gjennom eiersiden. Det er sikkert riktig at Vinmonopolet som alkohol-politisk instrument er pålagt å arbeide for dreining av konsumet mot alkoholsvake produkt, men det kan under ingen omstendighet legitimere bevisst desinformasjon, som i dette tilfellet.

Uttalelsene innebærer også en latterliggjøring av Arcus (og tidl. Vinmonopolet) sin langvarige og møysommelige innsats for en kontinuerlig kvalitetsheving av norskprodusert akevitt opp til det høye nivå den holder i dag. Derfor bør det komme en reaksjon også fra Arcus.

Norske Akevitters Venner kan lett bli definert som en partisk organisasjon, som i enhver sammenheng er «for akevitt». Foreningen har ingen maktmidler å stille opp med overfor Vinmonopolet, dersom bedriften velger å ikke etterkomme vår henstilling om en endret policy. Skal vi få et utfall i nærheten av det som er vår interesse, er det trolig helt avgjørende at andre og «tunge aktører», som Landbruks- og matdepartementet og Arcus, engasjerer seg.

Vennlig hilsen Jan Roger Blø (s.)
president Kjell Bugge (s.) visepresident

Kopi: Arcus v/ Halvor Heuch Stortingsrepr. Lars Peder Brekk


 tilbake