Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

100409: Årsmøte i NAV Oslo Øst

Det innkalles med dette til årsmøte i Norske Akevitters Venner region Oslo Øst. Årsmøtet skjer i samband med omvisning på Arcus samme dag.

Innkalling til årsmøte NAV Oslo Øst 9. april 2010

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent samt to til å underskrive protokollen
4. Saker til behandling og planer fremover
5. Valg. Sittende interimsstyre er villig til å sitte en periode til for å videreføre det påbegynte arbeidet. Det er selvfølgelig åpent for en annen sammensetning av styret.

Eventuelle forslag må være interimstyret i hende innen 24. mars 2010 på e-post til: oslo-ost@norske.akevitt.org eller til Kjersti Aslaksrud, Jordbærveien 93, 1161 Oslo.

Forslag til nytt styre:
President: Kjersti Aslaksrud
Visepresident: Grethe Marie Aslaksen
Kasserer: Gerd Aslaksrud
Sekretær: Gerd Bekkelund
Seremonimester/skåleansvarlig: Ingolf Bekkelund
Styremedlem: Leif Aslaksrud
Styremedlem: Bjørn Aslaksen
Varamedlem: Arne Aslaksrud


 tilbake